Fysiotherapie & Sport

Veel klachten hangen samen met sportbeoefening. Door bijvoorbeeld oververmoeidheid, overtredingen tijdens het spel, veranderde training- of wedstrijdomstandigheden, maar ook door onwetendheid op inspanningsfysiologisch gebied staat het lichaam tijdens het beoefenen van willekeurige sport bloot aan nogal wat gevaren.

De sportfysiotherapeut heeft zeer veel sportspecifieke kennis in huis om tot een gedegen analyse van aanwezige klachten te komen. Ook zijn behandelingen zullen in het teken staan om de favoriete sport zo snel mogelijk te kunnen hervatten, hiertoe zal er een individueel programma opgesteld worden. Dit programma behelst niet allen een behandeling op stoornisniveau, er dient ook hard gewerkt te worden aan sportspecifieke lichaamsconditie, zoals spierkracht, stabiliteit en coördinatie. Deze facetten zijn onontbeerlijk om tot een volledig herstel te komen, iedere sporter zal op zijn of haar sportniveau opgetraind moeten worden. Specifieke revalidatie en hersteltrainingen vinden merendeels plaats op onze locaties Zonneoord en Fit Hanenburg.

Vragen?

Heeft u vragen, stuur ons een berichtje en wij mailen u zo snel mogelijk terug.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search